р
Работник - дёлатель; ⁂ авторъ

Развлекаться - ⁕ глуми1тисz

Размышлять - глуми1тисz

Рассуждать - глуми1тисz

Разве - ⁕ аже

Разведчик - ⁕ аксапосъ

Репейник - ⁂ агримоніа