в
Вдруг - ⁕ ѓбіе

Венера, планета – денни1ца; ѕвэздA ќтреннzz

Веселиться – весели1тисz; ⁕ глуми1тисz

Внезапно - внезaпу; напрaснw; ⁕ ѓбіе

Вода святая - ґгіaсма

Воевода - воев0да; ⁂ августалій
Воевода у турок - ⁂ ага

Воздух - ѓеръ

Воздушный
- ⁕ аѥровъ; ⁕ аѥрьныи

Восток - ⁕ iсходишта

Выход - и3сх0дище